मुंबई मराठी साहित्य संघ

पदाधिकारी (२०१८-२०२३)

कार्याध्यक्ष

  • प्रा. उषा तांबे

कोषाध्यक्ष

  • श्री. प्रकाश पागे

प्रमुख कार्यवाह

  • डॉ.अश्विनी भालेराव(सप्टेंबर 2020 पासून)
  • डॉ. रा. अ. भालेराव(2018 – मार्च 2020)

साहित्य शाखा कार्यवाह

  • डॉ. उज्ज्वला मेहेंदळे

नाट्य शाखा कार्यवाह

  • श्री. प्रमोद पवार

संघमंदिर कार्यवाह

  • श्री. सुभाष भागवत

नाट्यगृह व्यवस्थापक

  • श्री. रोहिदास पांगे